กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางเนียง ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_เวลา15.40น.ไม่มีฝนตกในพื้นที่แล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 16:17:02

บ.บางเนียง ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_เวลา15.40น.ไม่มีฝนตกในพื้นที่แล้ว


ที่มา: นางสาวกฤษณา สวนแร่
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS