กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พองหนีบ ม.5 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:02:08

บ.พองหนีบ ม.5 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม

ที่มา : นางบุญน้อม แสนคำเพิงใจ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS