กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 11:17:45
 
บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มิลลิเมตร

ที่มา:นายขนกพงศ์ ภู่ห้วยล่ำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS