กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยอดดอย ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 33 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:50:05

บ.ยอดดอย ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 33 มม._นายจรัส พนะสัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS