กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองโป้ ม.5 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 9 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:21:59

บ.หนองโป้ ม.5 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 9 มม._นายสมชาย จันทร์ฤทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS