กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท้ายเหมือง หมู่ 13 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_วันนี้ เวลา 12.00 น. ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกหนัก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 12:29:51

บ.ท้ายเหมือง หมู่ 13 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_วันนี้ เวลา 12.00 น. ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกหนัก_นางขวัญฤทัย ศรีทิพย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS