กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 08:15:26

บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายสาโรจน์ อุปจักร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS