กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องขุ่นเหนือ หมู่ 9 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้ครึ้มๆ มีเมฆมบางส่วน อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:28:20
 
บ.ร่องขุ่นเหนือ หมู่ 9 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้ครึ้มๆ มีเมฆมบางส่วน อากาศดี


ที่มา : นางกนกจันทร์ ภู่เจริญ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS