กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำไพร ม.5 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00 น. เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:49:44
 
บ.น้ำไพร ม.5 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00 น. เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มิลลิเมตร ที่มา:นายสุกัน ปานคาน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS