กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยอดน้ำ ม.7 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 13:22:44
 
บ.ยอดน้ำ ม.7 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มิลลิเมตร


ที่มา:นายสุเทพ โมอ่อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS