กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 13:26:24
 
บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12 มิลลิเมตร


ที่มา:นายจริต แสงทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS