กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผักเฮือก หมู่ 4 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝน 5 มม. เช้านี้อากาสดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 08:01:06
 
บ.ผักเฮือก หมู่ 4 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝน 5 มม. เช้านี้อากาสดี


ที่มา : นางอุบลรัตน์ ลำน้อย
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS