กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เต่าไห หมู่ 3 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 08:08:13
 
บ.เต่าไห หมู่ 3 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก


ที่มา : นายวิชัย วิชัยขัทคะ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS