กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำรู ม.6 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564

บ.น้ำรู ม.6 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายพิศิษฐ์ ชมภูเทพ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS