กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แผ่นดินทอง หมู่ 12 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_ท้องฟ้ามีเมฆมาก ฝนยังไม่ตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 17:30:26
 
บ.แผ่นดินทอง หมู่ 12 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_ท้องฟ้ามีเมฆมาก ฝนยังไม่ตก
สอบถามเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.8 ที่ประเทศลาว (ไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน)


ที่มา : นายปัญญา สงวนประชา
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS