กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ศรีเจริญ ม.8 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:16:04

บ.ศรีเจริญ ม.8 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.

ที่มาข้อมูล : นายนิยรมย์ สิมาสุด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS