กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะบกเตี้ย ม.7 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 26 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564

บ.ตะบกเตี้ย ม.7 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 26 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายภิรมย์ แย้มสวน

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS