กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากบอก หมู่ 6 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:23:03
 
บ.ปากบอก หมู่ 6 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝน


ที่มา : นางนรีกรณ์ อ่อนใจ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS