กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะโกล่าง ม.8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 07.00 น. เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 11:22:30
 
บ.ตะโกล่าง ม.8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 07.00 น. เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มิลลิเมตร

ที่มา:นายบุญเลิศ ปั้นทองคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS