กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกกลาง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เวลา 07.00 น. เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 83 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 11:40:07
 
บ.โคกกลาง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เวลา 07.00 น. เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 83 มิลลิเมตร


ที่มา:นายสายเฮือง เชียงฮาย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS