กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งเงิน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:52:58

บ.ทุ่งเงิน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก_นายวีระชัย โกษา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS