กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยท่า ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_สภาพอากาศในเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:46:13

บ.ห้วยท่า ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_สภาพอากาศในเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่่มีฝนตก_นายสายเดือน ศรีชมภู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS