กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สลิดหลวง ม.2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม.ท้องฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:27:45

บ.แม่สลิดหลวง ม.2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม.ท้องฟ้าครึ้ม_นายประสิทธิ์ แดงไพรแม่เมย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS