กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โศกดินแดง ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:48:03
 
บ.โศกดินแดง ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_ท้องฟ้าครึ้ม  ไม่มีฝนตก


ที่มา:นายวิรัฐพล สุริยาวงษ์กุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS