กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อนอบอ้าว เมื่อคืนมีฝนตกหนักประมาณ 1 ชั่วโมง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 08:28:42

บ.เกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อนอบอ้าว เมื่อคืนมีฝนตกหนักประมาณ 1 ชั่วโมง_นางนิสา ศรีหา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS