กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาวงฆ้อง ม.1 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:20:08
 
บ.นาวงฆ้อง ม.1 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน
ที่มา: นายเกี่ยน  จันดาหาร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS