กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อีต่อง ม.1 ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 19 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:05:01

บ.อีต่อง ม.1 ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 19 มม.

ที่มาข้อมูล : นายนิพนธ์ สูนคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS