กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่คลองอังวะ ม.3 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:25:28

บ.ใหม่คลองอังวะ ม.3 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

ที่มาข้อมูล : นายแดง มดแดง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS