กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสนสุข หมู่ 7 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 64 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ระดับในคลองเพิ่มสูงขึ้น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 08:44:59
 
บ.แสนสุข หมู่ 7 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 64 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ระดับในคลองเพิ่มสูงขึ้น


ที่มา : นายเมธามาศ บัวสุวรรณ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS