กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:04:14

บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. นายอวบ จำเริญสุข
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS