กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เชือกน้ำ ม.5 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:46:48

บ.เชือกน้ำ ม.5 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก นายนพดล บำเรอ 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS