กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันกลาง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา _สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:53:19

บ.สันกลาง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะยา _สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายยุทธ มานะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS