กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เชียงโคม ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:54:26

บ.เชียงโคม ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายวินัย เทพอินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS