กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำเเพงเพชร_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:02:57

บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำเเพงเพชร_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นางพร ลำตา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS