กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โศกดินแดง ม.6 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:54:49

บ.โศกดินแดง ม.6 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

ที่มาข้อมูล : นายวิรัฐพล สุริยาวงษ์กุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS