กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กกต้อง ม.5 ต.บ้านโคก อ.สวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:12:36

บ.กกต้อง ม.5 ต.บ้านโคก อ.สวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.

ที่มาข้อมูล : นายอดุลย์ บุตรเตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS