กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาอุ่นน่อง ม.6 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่_ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:01:14

บ.นาอุ่นน่อง ม.6 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่_ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก นายเกษม ฝั้นแบน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS