กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ศรีบุญเรือง ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝน 50 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็ก วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 08:11:59

บ.ศรีบุญเรือง ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝน 50 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็ก วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง


ที่มา : ทองดี บุบผาชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS