กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำโสม ต.น้ำสม อ.น้ำสม จ.อุดรธานี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:33:24

บ.น้ำโสม ต.น้ำสม อ.น้ำสม จ.อุดรธานี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายปัญญา เพียคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS