กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 9 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:49:09

บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 9 มม. นายสมัย ทัดศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS