กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องขุนเหนือ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564

บ.ร่องขุนเหนือ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นางสาวกนกจันทร์ ภู่เจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS