กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พลำ หมู่ 6 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน มีแดดอ่อนๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:43:31
 
บ.พลำ หมู่ 6 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน มีแดดอ่อนๆ


ที่มา : นายอนุรักษ์ ทับร่อง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS