กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต่างแคนสอ ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา อ.หนองบัวลำภู_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:00:19

บ.ต่างแคนสอ ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา อ.หนองบัวลำภู_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นางจารุณี ดวงสาลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS