กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ _ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:39:44

บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ _ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ที่มาข้อมูล : นายสมัย ทัดศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS