กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กลาง ม.2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:57:15

บ.กลาง ม.2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

ที่มาข้อมูล : นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS