กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางปรุเหนือ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 180 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดทั้งคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:37:58

บ.บางปรุเหนือ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 180 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดทั้งคืน_นางจันทร์เพ็ญ พรหมช่วย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS