กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าลานทอง ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 36 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 10:32:45
 
บ.ท่าลานทอง ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 36 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก


ที่มา : นายประทีป ท้าวเชื้อลาว
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS