กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:00:11

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS