กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หัวนา ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ท้องฟ้าโปร้ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 10:59:11

บ.หัวนา ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ท้องฟ้าโปร้ง ไม่มีฝนตก_นายอุดมศักดิ์ ทองสุข

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS