กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24 มม. ท้องฟ้าโปร้ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 11:00:16

บ.สบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24 มม. ท้องฟ้าโปร้ง ไม่มีฝนตก_นายแจแฮ พิมพ์วรรณธนา

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS